Veldtogte

Beskerm jou reg op selfverdediging

Stop die ontwapening van wetsgehoorsame Suid-Afrikaners.

Minister van polisie, Bheki Cele, beoog om Suid-Afrikaners te verbied om vuurwapens te besit deur die voorgestelde Wapenwet. Hoe sal mense in die toekoms hul geliefdes teen misdadigers kan beskerm en verdedig?

Help Vrystaat Landbou om die voorgestelde Wapenwet te stop
Voltooi die vorm hieronder om jou kommentaar direk aan die Parlement te stuur.
Ek ondersteun Vrystaat Landbou en verwerp die voorgestelde wysigings aan die Wet op Vuurwapenbeheer (No. 60 van 2000) wat op 22 Mei 2021 voorgestel is. Die voorgestelde wysigings sal Suid-Afrikaners die reg ontneem om vuurwapens vir selfverdediging te besit. Vrystaat Landbou se standpunt en kommentaar verteenwoordig ook my standpunt en kommentaar. Ek behou die reg voor om die kommentaar en sienings as my individuele en afsonderlike insette te beskou wat apart is van dié van Vrystaat Landbou.

Miljoene Suid-Afrikaners het vertroue verloor in die polisie se vermoë om hulle te beskerm. Die vertrouensbreuk is in baie opsigte gebaseer op swak of geen diens wat ontvang word nie. Alhoewel daar ook ander redes is, word gemeenskappe gedwing om veel meer staat te maak op onder meer private sekuriteits- en sekuriteitsmaatskappye, maar veral op hul eie vermoë om hulself, hul familie en vriende met vuurwapens te beskerm.

Die praktiese implikasies van die wysigings is:

  • Geen wapens word vir selfverdediging toegelaat nie; jy is heeltemal oorgelewer aan die genade van omstandighede.
  • Jag- en sportwapens word verder beperk, selfs al het jy toegewyde status.
  • Die besit van herlaaitoerusting word 'n misdaad, so geen herlaai van ammunisie word toegelaat nie.
  • Ontwikkeling van priming is taboe.
  • Geen wapens mag sonder 'n spesiale permit vervoer word nie. Om te jag of na die skietbaan te gaan sal 'n permit vereis.
  • Niemand onder die ouderdom van 16 jaar word toegelaat om 'n wapen te hanteer nie, selfs nie onder toesig nie.
  • Nie meer as 100 rondtes ammunisie per wapen mag in jou besit wees sonder 'n spesiale permit nie. Dit geld of jy toegewyde status het of nie.
  • Die verkryging en instandhouding van toegewyde status word moeiliker gemaak.
  • Private wapenversamelings word in totaliteit geskrap, slegs openbare versamelaars word erken.
  • Die Minister verkry wye magte om die invoer van wapens en ammunisie te beperk.

Die konsepwysigingswetsontwerp sal daartoe lei dat gewone mense en boere kwesbaar gelaat word. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het reeds erken dat hulle nie die vermoë het om Suid-Afrikaners teen misdaad te beskerm nie. Vrystaat Landbou se onlangse verslag oor plaasmoorde en -aanvalle toon 'n toename in die tipe misdaad wat vergelyk word met verskeie ander geweldsmisdade, soos moord en roof wat ook drasties toegeneem het.

Vrystaat Landbou beskou die voorgestelde wysigings as irrasioneel en roekeloos, veral omdat dié konsepwetsontwerp Suid-Afrikaners onder meer die vermoë ontneem om ’n vuurwapen vir selfverdediging te besit. Saam kan ons die voorgestelde veranderinge teëstaan en stop.