FSA calls on SAPS to step up investigation into Brendin Horner murder

Free State Agriculture (FSA) notes with care that the two accused in the Brendin Horner murder on 22 June 2021 were successful in granting bail in the Magistrate’s Court in Senekal, in that DNA results indicate that they cannot be linked to the murder.

According to Dr Jane Buys, safety risk analyst at FSA, it would appear that there is still a lot of outstanding evidence that needs to be made available to the police investigators or that should be taken into account. In this regard, it is the opinion of FSA and the agricultural community of Paul Roux that the two accused could not have been involved in the murder alone. The information formed part of a document that Herkie Viljoen, chairperson of the Bethlehem Control Room and farm guard, handed over to the Minister of Police in October 2020 with the request that a task team be set up to investigate the murder and organization of stock theft. It was also requested that the possible involvement of police officers in the type of crimes in the area be investigated. It is understood that monthly feedback from the task team is being given to the Bethlehem / Paul Roux farming community. However, FSA is of the opinion that there is a lack of active action steps to bring about arrests and a breakthrough.

Francois Wilken, President of FSA, requests the police via the office of the Provincial Commissioner, General Motswenyane and the Minister of Police, Mr Bheki Cele, to conduct an in-depth investigation to determine if there is still any outstanding evidence linking the two accused and possible additional offenders to the murder.

“The victim and their families in this murder and also every other murder in the country, deserve the best investigation in such cases. Investigation by the SAPS must lead to successful prosecution and sentencing in the courts and not just visits and sympathy to family members.”

VL versoek SAPD om ondersoek in Brendin Horner moord op te skerp

Vrystaat Landbou (VL) neem met sorg kennis dat die twee beskuldigdes in die Brendin Horner moord op 22 Junie 2021 suksesvol was in die toestaan van borg in die landdroshof te Senekal, deurdat DNS-uitslae daarop dui dat hul nie met die moord verbind kan word nie.

Volgens Dr Jane Buys, veiligheidsrisiko-analis van VL, wil dit voorkom asof daar nog heelwat uitstaande bewyse is wat aan die polisie se ondersoekers beskikbaar gestel moet word of wat hier ter sprake moes kom. In dié verband is dit die mening van VL en die landbougemeenskap van Paul Roux dat die twee beskuldigdes nie alleen by die moord betrokke kon wees nie. Die inligting het deel gevorm van ʼn dokument wat Herkie Viljoen, voorsitter van die Bethlehem Beheerkamer en plaaswag, in Oktober 2020 aan die Minister van Polisie oorhandig het met die versoek dat ʼn taakspan daargestel word ten einde die moord en georganiseerdheid van veediefstal te ondersoek. Daar is ook versoek dat die moontlike betrokkenheid van polisielede by die tipe misdade in die area ondersoek word.  Na wat verneem word, wil dit voorkom asof daar maandeliks terugvoer deur die taakspan aan die landbougemeenskap van Bethlehem/Paul Roux gegee word. VL is egter van mening dat daadwerklike aksiestappe ontbreek om arrestasies en ʼn deurbraak te bewerkstellig.

Francois Wilken, president van VL, versoek die polisie via die kantoor van die Provinsiale Kommissaris, Generaal Motswenyane en die Minister van Polisie, Mnr Bheki Cele, dat indiepte ondersoek gedoen word om te bepaal welke daar nog enige uitstaande bewyse is om die twee beskuldigdes en moontlik addisionele oortreders met die moord te verbind.

“Die slagoffer en hul families in diè moord en so ook elke ander moord in die land, verdien die beste ondersoek in sodanige sake. Ondersoek deur die SAPD moet lei tot suksesvolle vervolging en vonnis oplegging in die howe en nie net besoeke en simpatie betuiging aan familielede nie.”