Locusts terrorize areas in Western Free State

Farmers in the Hertzogville and Boshof area in the Western Free State were over the weekend greeted by a dark cloud of locusts when a large swarm blew over from the Northern Cape.

Dr Jack Armour, commercial manager at Free State Agriculture (FSA), confirms that after liaising with the HOD Department of Agriculture, Dr Masiteng and the Manager of Disaster management in the Free State, Mr Mafa Moqhaka, the local locust control team leaders were confirmed to assist in the relevant areas as controlling migrating pests falls under the Department.

Armour advises farmers to act as follows when noticing swarms:

  1. Farmers should monitor the swarms and let their neighbour know in which direction they are moving. Also let the local locust officer / team leader know with a pin drop and photo to keep them updated
  2. The location pin must be passed on to your local team leader / locust officer at arrond 16:00 to get the teams mobilized to that location.
  3. At around 18:00-19:30 when the locusts are settling down for the night, the GPS coordinate / Pin Drop of the final position must be passed onto the relevant officer. They will then spray during the night or early the next morning while the locusts are stationary.
  4. Where locusts are sprayed on the ground during the night, there is a 2 week withdrawal period for animals.

Armour says that farmers can contact the Locust Control team leaders confirmed to assist in the relevant areas:

–           Hennie Grobbelaar – 0734455430 – Luckhoff and nearby areas

–           Joggie Du Plessis – 0829265660 – Vanderkloof areas

–           George de Vos – 0724954133 – Phillipolis and surrounds

–           Ronnie Cawood – 0824687650 – Ghaap area, Boshof and nearby areas

If any members of the public observe large locust swarms in the Free State, please send a photo and location pin to dr Armour at jack@vslandbou.co.za

Sprinkane terroriseer areas in Wes-Vrystaat

Boere in die Hertzogville- en Boshof-omgewing in die Wes-Vrystaat is die afgelope naweek deur ‘n donker sprinkaanwolk begroet toe ‘n groot swerm vanaf die Noord-Kaap oorgewaai het.

Dr Jack Armour, kommersiële bestuurder van Vrystaat Landbou (VL), bevestig dat skakeling met die hoof van die Vrystaatse departement van Landbou, dr TJ Masiteng, en die bestuurder van die Vrystaatse rampbestuur, mnr. Mafa Moqhaka, daartoe gelei het dat die plaaslike spanleiers vir die beheer van sprinkane bevestig is om in die betrokke gebiede te help, aangesien die beheer van migrerende plae onder die departement ressorteer.

Armour adviseer boere om as volg op te tree wanneer swerms gewaar word:

  1. Boere moet die swerms dophou en hul bure in kennis stel in watter rigting die swerm beweeg. Die plaaslike sprinkaanbeampte / spanleier moet ook van ‘n ligging (location pin) en foto voorsien word om hulle op hoogte te hou.
  2. Die ligging moet omstreeks 16:00 aan u plaaslike spanleier / sprinkaanbeampte deurgegee word om die spanne na die area te mobiliseer.
  3. Omstreeks 18:00 – 19:30, wanneer die sprinkane vir die nag gaan lê, moet die GPS-koördinaat van die finale posisie aan die betrokke beampte oorgedra word. Die span sal dan gedurende die nag of vroeg die volgende oggend spuit terwyl die sprinkane stil is.
  4. Waar sprinkane gedurende die nag op die grond gespuit word, word ‘n onttrekkingsperiode van twee weke vir diere aanbeveel.

Armour sê dat boere die volgende spanleiers van die sprinkaanbeheer-span kan kontak om in die betrokke gebiede te help:

– Hennie Grobbelaar – 0734455430 – Luckhoff en nabye areas

– Joggie Du Plessis – 0829265660 – Vanderkloof-area

– George de Vos – 0724954133 – Philippolis en omgewing

– Ronnie Cawood – 0824687650 – Ghaap area, Boshof en nabye areas

Indien lede van die publiek groot sprinkaanswerms in die Vrystaat sien, kan ‘n foto en ligging aan jack@vslandbou.co.za gestuur word.