Hard words during Free State Agriculture congress

“We may step on a few toes, but given the time and circumstances in which agriculture finds itself at the moment, it may be necessary.” This is the opinion of Francois Wilken, president of Free State Agriculture (FSA), regarding issues that this organization will soon discuss at its annual congress.

“The majority of South Africans are tired of corruption, unemployment, poverty and intimidation caused mainly by the elite,” Wilken said. “It is time that we all stand together to make a difference and stand up for our constitutional rights.”

Free State Agriculture will present a virtual congress on 22 September where the focus will be on how farmers, but also members of the public, can secure their future in the country. Themes that will receive attention are rural security, property rights, disasters and infrastructure.

Wilken invites all farmers, as well as members of the public, to join the virtual event on Wednesday, 22 September from 10:00 am. The link to the event is available on FSA’s website (www.vrystaatlandbou.co.za) and Facebook page.

Harde woorde tydens Vrystaat Landbou kongres

“Ons gaan dalk op ’n paar tone trap, maar gegewe die tyd en omstandighede waarin landbou homself op die oomblik bevind, is dit dalk nodig.” Dit is die mening van Francois Wilken, president van Vrystaat Landbou (VL), insake kwessies wat dié organisasie eersdaags op sy jaarkongres gaan bespreek.

“Die meerderheid van Suid-Afrikaners is moeg vir korrupsie, werkloosheid, armoede en intimidasie wat hoofsaaklik deur die elite veroorsaak word”, meen Wilken. “Dit is tyd dat ons almal saamstaan om ’n verskil te maak en opstaan vir ons grondwetlike regte.”

Vrystaat Landbou bied op 22 September ’n virtuele kongres aan waar gefokus sal word op hoe landbouers, maar ook lede van die publiek, hul toekoms in die land kan verseker. Temas wat aandag sal geniet is landelike veiligheid, eiendomsreg, rampe en infrastruktuur.

Wilken nooi alle landbouers, asook lede van die publiek, uit om by die virtuele geleentheid in te skakel op Woensdag, 22 September vanaf 10:00vm. Die skakel na die geleentheid is op VL se webtuiste (www.vrystaatlandbou.co.za) en Facebook-blad beskikbaar.